Gezien de voorspelbaarheid van mijn waarde ontwikkelingsmethodiek (zie uitleg ‘Een 911 als investering‘)  verkoop ik bepaalde Porsches uit verschillende 911-series, die voldoen aan alle door mij gestelde eisen, onder het zogenaamde ‘MK Classic Approved’ label.

Dit houdt in dat ik tot 5% jaarlijks rendement garandeer op de aanschafprijs van die Porsche over een looptijd van 2 jaar (totaal 10% rendement dus) . Dit zijn bepaalde modellen uit de 911-series, die voldoen aan de door mij gestelde condities, waarvan ik met zekerheid kan zeggen dat deze type Porsches in de komende jaren met minimaal 5% in waarde gaan stijgen. De gegarandeerde rendementen kunnen per auto verschillen. Actuele percentages staan vermeld bij de Porsches in mijn collectie.

964 Approved

Het kan voorkomen dat de het type Porsche dat u wilt aanschaffen, zich niet in mijn collectie bevindt onder het label ‘MK Classic Approved’, maar dat u wel gebruik wenst te maken van een gegarandeerd rendement bij aanschaf van uw Porsche. Graag kijk ik dan samen met u naar de mogelijkheden en adviseer u omtrent het beste type, binnen het modeljaar waar uw voorkeur naar uit gaat.
Binnen alle 911 series zitten zogenaamde ‘outperformers’ en wanneer u mij daar vrijblijvend een zoekopdracht voor geeft, zal ik voor u op zoek gaan naar een Porsche die voldoet aan alle eisen voor het ‘MK Classic Approved’ label.

Concreet

U koopt een Porsche bij MK Classic BV voor €.100.000,00, die het label ‘MK Classic Approved’ draagt. De auto wordt op uw naam gezet, u wordt dus gewoon eigenaar van de auto. Ik garandeer u schriftelijk dat; wanneer u de auto na 2 jaar weer door mij in consignatie laat verkopen, dat ik uw auto minimaal voor €.110.000,00 (110%)* verkoop. Wel dient u mij hiervoor 12 maanden de tijd te geven. Indien ik uw auto niet binnen 12 maanden kan verkopen voor minimaal €.110.000,00 betaal ik u het rendement van €.10.000,00 (10%)* netto uit.

* In voorbeeld 10%, kan ook lager percentage zijn, afhankelijk van type en serie.

Voorwaarden*

  • Voordat de Porsche door MK Classic wordt afgeleverd krijgt deze een zogenaamde AKK (aankoopkeuring) bij een Porsche dealer. Er is dus volledige transparantie betreffende de staat van de 911 en er zijn geen gebreken. Wanneer u de Porsche na 2 jaar bij mij aanbiedt voor verkoop, dient deze ook vooraf door een Porsche dealer gekeurd te zijn en eventuele gebreken dienen te zijn verholpen.
  • U dient de Porsche in de 2 jaar na aanschaf, ‘zoals een goed huisvader betaamt’, te berijden en te onderhouden en binnen te stallen.
  • De auto dient jaarlijks een onderhoudsbeurt te hebben gehad bij een Porsche dealer. De 2e onderhoudsbeurt tegelijk met de AKK voor verkoop.
  • De auto mag geen schade hebben gehad in de 2 jaar na aanschaf.
  • Na aanschaf, maximaal 5.000 km per jaar hebben gereden.

Veelgestelde vragen

Nee, zeker niet. De kwaliteit van alle Porsches in mijn collectie voldoen allemaal aan mijn strenge kwaliteitseisen, hebben allemaal een aankoopkeuring bij een Porsche dealer gehad en zijn zonder gebreken bevonden. U zult op een goede klassieke Porsche, aangeschaft voor de juiste prijs, echt niets meer afschrijven. Echter niet ieder model hoeft een ‘outperformer’ te zijn als het gaat om de waardeontwikkeling op termijn. Dit zal ook zeker niet voor iedere Porscheliefhebber een prioriteit zijn.
Nee, de trend zal zich na 2 jaar waarschijnlijk ook wel doorzetten, maar de periode moet voor mij overzichtelijk zijn. Bij het berekenen van het gegarandeerde rendement van minimaal 5% ben ik uitgekomen op een periode van 2 jaar. Dit is voor de klant ook een redelijke termijn om van het bezit te kunnen genieten en voor mij een redelijke periode om bepaalde marktinvloeden in te kunnen schatten.
Dat soort omstreden praktijken betrof altijd een financiële investering in een beleggingsfonds, waar u op papier eigenaar werd van een ‘luchtkasteel’. Dit is niet te vergelijken met mijn propositie. De Porsche wordt gewoon uw eigendom, staat in uw garage en MK Classic heeft in deze geen rechten aangaande uw eigendom, alleen de verplichting na 2 jaar het rendement te behalen wanneer u aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
Geen enkele ondernemer kan u garanderen dat hij over 2 jaar nog bestaat. Graag nodigen wij u uit in onze showroom om u te overtuigen van de solide basis van onze onderneming. Passie speelt hier de hoofdrol en een korte termijnvisie, bij het opbouwen van een gedegen klantenkring, is hierbij duidelijk niet het uitgangspunt geweest. Indien gewenst ben ik zelfs bereid het rendement voor te financieren middels een bankgarantie, wanneer u de bijbehorende kosten hiervan voor uw rekening neemt.
Er is een groot verschil tussen de Porsches met waarde stijgingspotentieel en overige modellen. Naast het specifieke type dat zeer gewild is in de markt, zijn het daarnaast altijd perfect onderhouden exemplaren met relatief lage kilometerstanden. Dit soort Porsches die ook voldoen aan de gestelde eisen van het ‘MK Classic Approved’ label, zijn schaars. Het prijsverschil van een 911 met aantoonbare dealer historie t.o.v. een niet dealer onderhouden Porsche kan al aanzienlijk zijn en zo zijn er nog tal van factoren die voor waardeontwikkeling van belang zijn. Echter zijn dat ook juist de exemplaren die het snelst in waarde zullen stijgen.

 

* Gedetailleerde voorwaarden omtrent het ‘MK Classic Approved’ label zijn schriftelijk vastgelegd en zal ik u na persoonlijk onderhoud graag overhandigen.

 

Neem Contact Op